6 en 7 Juli 2013: Dollemansdagen
Alles over Zaterdag 6 Juli 2013Meer informatie?Alles over de kaartverkoopWaar is het?Alles over Zondag 7 Juli 2013Lees het laatste nieuws!

Huisregels. 

 • Wij verkopen geen alcohol onder de 18 jaar. Bezoekers van “de Dollemansdagen” dienen in geval van twijfel, door middel van legitimatie hun leeftijd aan te tonen. Indien een bezoeker zijn/haar leeftijd niet kan aantonen door middel van een geldig legitimatiebewijs zal een 18- bandje verstrekt worden.

 • Indien u als bezoeker van “de Dollemansdagen” alcoholhoudende drank doorgeeft aan iemand onder de 16 wordt u beiden de toegang tot het terrein voor onbepaalde tijd ontzegd.

 • Gasten van ‘de Dollemansdagen’ die zichtbaar onder invloed zijn van drugs wordt de toegang ontzegd.

 • Het gebruik of verhandelen van soft- en harddrugs is niet toegestaan. Bij geconstateerde handel of gebruik van elke vorm van soft- en harddrugs wordt de politie gewaarschuwd en volgt verwijdering van het terrein.

 • Het bij zich dragen van wapens of voorwerpen die als wapen zouden kunnen dienen zijn verboden op straffe van een ontzegging voor onbepaalde tijd.

 • Gasten van ‘de Dollemansdagen’ die agressief gedrag aan de dag leggen in de vorm van uitschelden, uitdagen tot een gevecht of treiteren krijgen een ontzegging voor een bepaalde tijd. Bij beledigen, seksuele intimidatie of discriminatie wordt u de toegang tot ‘de Dollemansdagen’ voor onbepaalde tijd ontzegd.

 • Het is verboden etens- en drinkenswaren vanaf het terrein mee te nemen naar buiten. Alsmede eigen eten en drinken mee het terrein opnemen.

 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal, vermissing en/of beschadigen.

 • Bij het aanschaffen van een entreebewijs en het betreden van het terrein gaat u akkoord met de huisregels geldende bij ‘de Dollemansdagen’.

 • Instructies van onze medewerkers dienen ten alle tijden te worden opgevolgd.

 • Parkeren in de bermen is uitdrukkelijk niet toegestaan en geheel op eigen risico.
 • Het verlaten van het terrein dient ordelijk en op aanwijzing van de organisatie en/of beveiliging te gebeuren.  Afval dient in de daar voor bedoelde afvalbakken te worden achtergelaten en eigendommen van anderen dienen met respect behandeld te worden.
  


Een organisatie kan niet zonder medewerking van verschillende partners en adverteerders.

De horecapartners van 2013 zijn:

De terreinpartners voor 2013 zijn:

De adverteerders van 2013 zijn:


Terug naar homepage met actueel nieuwsVolg de Dollemansdagen op Twitter!Volg de Dollemansdagen via Twitter!Ga naar de Dollemansdagen Facebook pagina! Lees meer over De CoronasLees meer over Henk WijngaardLees meer over De LawineboysLees meer over DJ Jerome